Ch. Indal Singh Mahavidyalaya

Lakhaiyamau, Gursahaiganj, Distt. Kannauj- 209722, (U.P.)
Mob. 9412458515


College Name : Ch. Indal Singh Mahavidyalaya
College Address : Lakhaiyamau, Gursahaiganj, Distt. Kannauj- 209722, (U.P.)
Contact No : Mob. 9412458515